Ylös
Palvelut

LVIA- Suunnittelu

Liike- ja toimistorakennukset sekä teollisuus ja julkinen sektori.

Sähkö- Suunnittelu

Liike- ja toimistorakennukset sekä teollisuus ja julkinen sektori.

Konsultointi

Hankesuunnittelu, tarjouspyynnöt, kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät ongelmat yms.

Valvonta

Erilaisten hankkeiden valvonta tehtävät.